Bijna 7000 melkveehouders hebben in 2015 de energiescan ingevuld. Een verdubbeling van het aantal ten opzichte van 2014.

Met de energiescan krijgen de melkveehouders inzicht in het energieverbruik op het bedrijf. Ook kan het verbruik vergeleken worden met het verbruik op andere bedrijven.

Onlangs zijn de gegevens van de energiescans weer geanalyseerd. Dit keer is er niet alleen aandacht besteed aan het energieverbruik maar ook aan de productie van duurzame energie op de melkveehouderijbedrijven.

Het zakelijke elektriciteitsverbruik is stabiel en ligt net boven de 50 kWh/1.000 kg melk (50,4 vs. 51,2 in een eerdere analyse). Op bedrijven met een automatisch melksysteem ligt het verbruik 20 kWh per 1.000 kg melk hoger dan op bedrijven met een ander melksysteem.
De 10% bedrijven met het laagste verbruik hebben 27 kWh nodig voor de productie van 1.000 kg melk. Dat geeft de potentie voor energiebesparing weer.

Gelukkig passen steeds meer bedrijven energiebesparende apparatuur toe. Op korte termijn kan een flinke winst behaald worden door het beter benutten van deze apparatuur.

De gezamenlijke duurzame elektriciteitsproductie bedroeg bijna 70% van het gezamenlijke elektriciteitsverbruik op de bedrijven die in 2015 de scan hebben ingevuld. De duurzame elektriciteitsproductie kwam voor 80% voor rekening van bijna 100 bedrijven met windmolens en/of een biogasinstallatie. Ruim 1200 bedrijven wekken met een zon-PV-systeem duurzame elektriciteit op.

Becijferd is dat deze groep bedrijven met enige ambitie alleen al door het nemen van energiebesparende maatregelen elektriciteitsneutraal kan worden.

TERUG NAAR OVERZICHT