Oud-topschaatser en sportcommentator Erben Wennemars gaat in een 6-delige YouTubeserie op zoek naar het verhaal achter het Nederlandse klimaatbeleid en de rol die de melkveehouders daarbij kunnen spelen. Erben spreekt met melkveehouders die voorop lopen, landbouwminister Carola Schouten, Europarlementariër Jan Huitema en Marjan Minnesma van Urgenda. De serie ‘Erben gaat de boer op’ wordt de komende weken uitgezonden en is gemaakt in opdracht van de Duurzame Zuivelketen.

Nederland heeft zich gecommitteerd om de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen fors terug te dringen. Ook de melkveehouderij kan eraan bijdragen om de uitstoot te verminderen. Daarbij gaat het niet alleen om CO2, maar ook om methaan en lachgas. De Duurzame Zuivelketen – een samenwerkingsverband van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie – ondersteunt melkveehouders met informatie en advies over de mogelijkheden om de uitstoot te verminderen. Deze videoserie is bedoeld om melkveehouders te stimuleren om ook in hun eigen bedrijf met klimaat aan de slag te gaan.

Dalfsen

Erben Wennemars is zoon van een melkveehouder en heeft het boerenleven van kinds af aan meegekregen. Nog steeds werkt hij af en toe mee op de boerderij die is overgenomen door zijn broer, Gerco Wennemars. De serie ‘Erben gaat de boer op’ begint dan ook aan de keukentafel van de familieboerderij in Dalfsen. Gerco Wennemars heeft meer dan tweehonderd zonnepanelen op het dak liggen maar is verder nog niet heel intensief bezig met klimaat. Erben wil Gerco helpen om dit op te pakken en gaat daarvoor op zoek naar tips en concrete maatregelen die zijn broer kan nemen.

‘Broeikasvriendelijk’

Erben bezoekt drie melkveehouders die tot de voorlopers behoren op het gebied van een meer ‘broeikasvriendelijke’ bedrijfsvoering: Jan Pieter van Tilburg (Hellum), Frank Post (Nieuweroord) en Arnold van Schriek (Netterden). Tot zijn verrassing ontdekt hij dat er met hele praktische oplossingen al veel mogelijk is en deze zelfs geld opleveren. Niet alleen door zuiniger met energie te zijn maar ook door minder jongvee aan te houden, gebalanceerde voeding en door stikstof vast te leggen met grasland. Het komt vaak aan op passende managementmaatregelen en meten om te weten waar winst te behalen valt. “Melkveehouders die hier niet mee aan de slag gaan, laten gewoon geld liggen”, aldus Erben. “Aandacht voor het klimaat is een kwestie van goed vakmanschap.”

Steun

Toch kunnen melkveehouders het niet alleen op eigen kracht. Bij de doelstelling van de sector om twintig procent van de uitstoot aan broeikasgassen te reduceren, kan de eerste helft behaald worden door maatregelen die tenminste kostendekkend zijn. “Daarna gaat het geld kosten”, zegt een van de melkveehouders in de serie. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat open om hierover met de sector in gesprek te gaan en nodigt melkveehouders uit om met oplossingen te komen. Europarlementariër Jan Huitema (VVD) wijst erop dat de Nederlandse melkveehouderij tot de meest innovatieve in Europa behoort. Dat biedt melkveehouders de kans om voorop te lopen.

Verdomhoekje

Carola Schouten en Jan Huitema roepen de sector op om niet achterover te leunen. Schouten: “Zorg dat wij straks zeggen: ‘Zij zijn er al mee bezig, het gaat al heel goed’.”
“Anders komen er maatregelen die vaak niet aansluiten op de praktijk”, aldus Huitema. Volgens Marjan Minnesma van milieuorganisatie Urgenda wordt van iedereen een
inspanning gevraagd. “Wij moeten de boeren helpen. Ik vind niet dat je de boeren in het verdomhoekje moet zetten en zeggen: ‘Jullie lossen het maar lekker op en wij gaan door met wat we aan het doen zijn’.”

Uitzendingen

De uitzendingen van ‘Erben gaat de boer op’ zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de Duurzame Zuivelketen. Op iedere dinsdag en donderdag komen nieuwe afleveringen beschikbaar.

Uitzendschema:
10 april – aftrap Erben en Gerco Wennemars/ aflevering 1 met Jan Huitema
12 april – aflevering 2 met Jan Pieter van Tilburg
17 april – aflevering 3 met Frank Post
19 april – aflevering 4 met Arnold van Schriek
24 april – aflevering 5 met Marjan Minnesma
26 april – aflevering 6 met Carola Schouten

Bekijk hier het voorproefje.

TERUG NAAR OVERZICHT