De Duurzame Zuivelketen organiseert in 2016 een pilot voor bedrijven die digitale borging van weidegang mogelijk willen maken. Met digitale borging kunnen melkveehouders de uren weidegang per dag van individuele koeien registreren.

In de pilot worden bedrijven uitgedaagd om vanuit bestaande en nieuwe sensor- of informatietechnologie systemen voor digitale borging te ontwikkelen en te valideren. Meerdere bedrijven hebben inmiddels aangegeven in de pilot te participeren. De inzet is aan het eind van dit jaar een aantal toegelaten systemen beschikbaar te hebben waarmee melkveehouders met ingang van 2017 kunnen gaan werken.

De Duurzame Zuivelketen heeft de uitvoer van de pilot bij HinSA neergelegd. Projectleider en eerste aanspreekpunt is Jessica Cornelissen (jessica.cornelissen@hinsa.nl, 06 – 46 71 51 55).

TERUG NAAR OVERZICHT