De Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen is vernieuwd. Met de Sectorrapportage wordt jaarlijks de voortgang in de realisatie van de vastgestelde doelen van dit duurzaamheidsprogramma gedeeld. Deze rapportage wordt in opdracht van Duurzame Zuivelketen opgesteld door Wageningen Economic Research (WecR) en omvat alle thema’s die binnen dit duurzaamheidsprogramma aan de orde komen.

Actuelere rapportage wens van stakeholders

De Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen werd tot nu toe op één moment voor alle thema’s tegelijk opgeleverd. Dit ging voor meerdere thema’s ten koste van de actualiteit omdat het publicatiemoment werd bepaald door de beschikbaarheid van de laatst beschikbaar komende data. Onder stakeholders van ZuivelNL leeft echter een brede wens om over actuele data te kunnen beschikken voor benutting in bedrijfsvoering en beleidsvorming. Een werkgroep vanuit Duurzame Zuivelketen boog zich om die reden de afgelopen maanden over een vernieuwing van de publicatie met als voornaamste doel verbetering van de timing. 

Snellere publicatie door thematische aanpak

Met ingang van rapportagejaar 2021 heeft dit geleid tot een nieuw format en wordt per thema gerapporteerd. Deze ‘modulaire’ vorm van rapporteren maakt dat publicatie voortaan sneller op de beschikbaarheid van data kan volgen, waardoor de actualiteit verbetert. Alle afzonderlijke Deelrapportages worden vervolgens gebundeld in een interactieve Sectorrapportage.

Het thema Behoud weidegang werd als pilot voor het opzetten van de nieuwe rapportagevorm genomen omdat daarvan de gegevens het snelst beschikbaar zijn. U kunt de eerste Deelrapportage Behoud weidegang (met cijfers over 2021) nu inzien. In lijn met de nieuwe werkwijze worden in de komende maanden ook voor de andere thema’s rapportages over 2021 gepubliceerd. De planning is dat Duurzame Zuivelketen begin volgend jaar al met de Deelrapportage Behoud weidegang 2022 komt, waarmee een start wordt gemaakt met de Sectorrapportage 2022.

 

Bekijk Deelrapportage Behoud weidegang 2021

TERUG NAAR OVERZICHT