Sinds 2015 stijgt het aantal veehouders dat hun koeien buiten laat lopen. Zo ook afgelopen jaar weer. Het aandeel bedrijven dat aan weidegang doet is gestegen tot 83,7%, waarvan 77,5% volledig. Het aandeel deelweiden daalt al sinds 2016. Meer en langer weiden is dus nog steeds de trend. Steeds meer boeren zijn bovendien bewuster met hun grasland- en beweidings- management bezig. Met als doel: meer vers gras direct omzetten in melk.

Convenant Weidegang

In 2012 zetten tientallen partijen uit de zuivelketen hun handtekening onder het Convenant Weidegang met het doel de weidegang in uiterlijk 2020 terug te brengen op het niveau van toen (81,2 procent). Dat doel werd al in 2018 behaald. Sindsdien is het weidegangpercentage steeds verder opgelopen. Dat is onder meer een gevolg van de initiatieven die partijen uit de zuivelketen hebben ondernomen om de weidegang te stimuleren. Zo keren zuivelondernemingen een premie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen. Ook hebben zij met succes producten van weidemelk op de markt gebracht. Daarnaast hebben boerenorganisaties diverse initiatieven genomen om veehouders te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering met het doel het melkvee weer te laten weiden.

Vormen van weidegang

Veehouders kunnen twee vormen van weidegang op hun bedrijf toepassen: volledige weidegang waarbij de koeien ten minste 120 dagen zes uur lang per dag buiten lopen of deelweidegang, waarbij minimaal een kwart van de veestapel buiten komt. Dit jaar is vooral het aandeel bedrijven dat alle koeien buiten laat lopen, toegenomen.

Initiatief Duurzame Zuivelketen

Het Convenant Weidegang is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband van melkveehouders en zuivelondernemingen om de zuivelketen verder te verduurzamen. De Duurzame Zuivelketen wordt gefinancierd door ZuivelNL. Meer dan tachtig partijen hebben het convenant ondertekend, waaronder overheden, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties.

Percentage melkveebedrijven met weidegang

Jaar Totaal % Volledige weidegang % Deelweidegang %
2020 83,7 77,5 6,2
2019 83,0 76,7 6,3
2018 82,0 74,8 7,3
2017 80,4 73,2 7,3
2016 78,9 70,5 8,4
2015 78,3 69,8 8,4
2014 77,8 70,1 7,7
2013 80,0 72,2 7,8
2012 81,2
TERUG NAAR OVERZICHT