Bijna twee derde van het aantal melkveebedrijven in Nederland doet mee aan het nieuwe systeem (KalfOK) dat de opfok kwaliteit van kalveren in beeld brengt. De zuivelondernemingen introduceerden het systeem begin dit jaar om de gezondheid en het welzijn van kalveren verder te verbeteren.

Zo’n 10.500 melkveebedrijven hebben hun zuivelonderneming inmiddels gemachtigd de benodigde data daarvoor te verzamelen. Op basis van de beschikbare bedrijfsgegevens wordt ieder kwartaal een KalfOK-score berekend. Die geeft de melkveehouder inzicht in de opfok van alle kalveren die op het bedrijf geboren zijn. Het instrument houdt ook rekening met het antibioticagebruik bij kalveren en de gezondheidsstatus van het bedrijf. Melkveehouders kunnen met de score de kalveropfok van hun bedrijf vergelijken met de prestaties van collega-bedrijven. Bovendien wordt inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen van de kalveropfok de veehouder goed scoort en welke onderdelen extra aandacht verdienen.

Uit de resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar blijkt dat de gemiddelde melkveehouder een KalfOK-score had van 77 punten (maximaal zijn 100 punten te verdienen). Toen namen al ongeveer 5.000 melkveebedrijven deel aan het vrijwillige programma. In het tweede kwartaal was het aantal deelnemers ruim 9.000 en had de gemiddelde deelnemende veehouder 80 punten. In het derde kwartaal is het deelnemersaantal zelfs al opgelopen naar 10.500. Binnenkort ontvangen de deelnemers de scores over het derde kwartaal.

Het percentage levend geboren kalveren bedroeg in het tweede kwartaal bijna 92 procent. Ruim 96 procent van de geboren kalveren kende in de eerste veertien dagen een succesvolle start. Bij de oudere kalveren (vanaf 56 dagen tot 2 jaar) was dat 99,5 procent. Het antibioticagebruik bij kalveren <56 dagen was laag. Gemiddeld hadden kalveren jonger dan 56 dagen een dierdagdosering van 0,6 voor luchtweg aandoeningen, 0,3 voor diarree en 0,6 voor andere toepassingen. Uit de cijfers blijkt dat bijna 60 procent van de bedrijven in het tweede kwartaal gecertificeerd BVD-vrij was. Bijna de helft van de bedrijven had toen al een IBR-vrije status. Respectievelijk 27 en 42 procent van de melkveebedrijven vaccineerden tegen BVD en/of IBR.

Met KalfOK kan de melkveehouderij laten zien dat zij aandacht heeft voor het jongvee en dat zij continue verbetering van de diergezondheid nastreeft.