Over ons

De Duurzame Zuivelketen is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland en valt onder ZuivelNL. De 13 zuivelondernemingen die lid zijn van de NZO verwerken gezamenlijk 98% van de Nederlandse melk. LTO Nederland vertegenwoordigt ongeveer 70% van de 18.000 Nederlandse melkveehouders. ZuivelNL is de ketenorganisatie van de Nederlandse zuivelsector. Daarnaast is de Duurzame Zuivelketen lid van het Dairy Sustainability Framework.

De Duurzame Zuivelketen bestaat uit een stuurgroep, contactgroep, adviesraad, managementteam en programmateams. Daarnaast werkt de Duurzame Zuivelketen met talloze organisaties samen om haar doelen te realiseren.

Stuurgroep

De stuurgroep Duurzame Zuivelketen is verantwoordelijk voor regie en besluitvorming. Dit gebeurt in afstemming met de LTO vakgroep melkveehouderij en de NZO Commissie Duurzame Melkproductie. In de stuurgroep zijn de volgende personen vertegenwoordigd:

 • Werner Buck, Voorzitter Stuurgroep Duurzame Zuivelketen
 • Jeroen Elfers, NZO
 • Oscar Meuffels, NZO
 • Geert Hartlief, NZO
 • Frans Keurentjes, NZO
 • Wim Betten, NZO
 • Jos Verstraten, LTO Nederland
 • Margo Meijerink, LTO Nederland
 • Kees Romijn, LTO Nederland
 • Bregje van Erve, Management Duurzame Zuivelketen

Contactgroep

De contactgroep Duurzame Zuivelketen zorgt voor onderlinge afstemming over de uitvoering van de duurzaamheidsprogramma’s en geeft advies aan de stuurgroep en programmateams over praktische uitvoerbaarheid. In de contactgroep zijn de volgende personen vertegenwoordigd:

 • Geert Hartlief, Voorzitter Contactgroep Duurzame Zuivelketen
 • Germ Bruinsma, NZO - Farmel
 • Geert Hegen, NZO - Royal FrieslandCampina
 • Grietsje Hoekstra, NZO - CONO Kaasmakers
 • Dennis Iseger, NZO - Arla
 • Johannes Pieter Keestra, NZO - Hochwald Foods Nederland b.v.
 • Marjolein de Kreij, NZO - Vreugdenhil Dairy Foods
 • Corine Kroft, NZO - Royal A-ware Food Group
 • Margo Meijerink, LTO Nederland
 • Stieneke van Nes-Vleems, NZO - DOC Kaas
 • Christien Ondersteijn, NZO - Rouveen
 • Evert Schilstra, NZO - Ausnutria Hyproca
 • Rene van der Velde, NZO - Kaasmakerij Henri Willig
 • Koen Veldman, NZO - Royal A-ware Food Group
 • Henry Voogd, NZO - PartiCo
 • Roelof Wijma, NZO - Royal Bel Leerdammer b.v.
 • Ruud Kooyman, NZO - De Graafstroom
 • Willemien van de Kandelaar, management Duurzame Zuivelketen

Adviesraad

De adviesraad Duurzame Zuivelketen adviseert de stuurgroep over de doelen en uitvoering van de Duurzame Zuivelketen. Leden van de adviesraad:

 • Bert van den Berg, Dierenbescherming
 • Teo Wams, Natuurmonumenten
 • Wouter van der Weijden, CLM
 • Henri Kool, Ministerie van Economische Zaken
 • Olaf Cornielje, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Annie de Veer, Wageningen UR Lifestock Research
 • Marijn Dekkers, Rabobank
 • Pierre Berntsen, ABN AMRO
 • Lubbert van Dellen, VLB
 • Henk Flipsen, Nevedi
 • John Spithoven, NMV
 • Dirk Willink, KNMvD
 • Bart van der Hoog, NAJK
 • Marc Jansen, CBL
 • Gerdien Kleijer, Natuur en Milieu
 • Rob van den Biggelaar, ING

Managementteam

Het managementteam Duurzame Zuivelketen coördineert en ondersteunt de activiteiten van de Duurzame Zuivelketen, bewaakt de voortgang en bevordert integraliteit. Het managementteam van de Duurzame Zuivelketen bestaat uit Bregje van Erve en Willemien van de Kandelaar.

Programmateams

De programmateams Duurzame Zuivelketen initiëren en voeren uit. Er zijn vier programmateams, met de volgende leden:

Klimaatneutraal ontwikkelen
Harry Kager (programmaleider)
Marjolein de Kreij
Arnoud Smit

Continu verbeteren diergezondheid en dierenwelzijn
Henry Voogd (programmaleider)
Margo Meijerink
Hanneke van Wichen

Behoud weidegang
Willemien van de Kandelaar (programmaleider)
Mark Paauw
Marleen de Rond

Behoud biodiversiteit en milieu
Margo Meijerink (programmaleider)
Roelof Wijma
Guus van Laarhoven

Initiatiefnemers:

LTO Nederland:

Valt onder:

Lid van: